Dokumenty ke stažení

Stanovy OSŽ

Pro podvojné a jednoduché  účetnictví

Inventarizace – příklad zápisu o inventarizaci, forma eviduje a neeviduje

Inventarizace 2 – další příklad zápisu o inventarizaci, zápis hodnot do tabulky

PPD-VPD

PPD-VPD – příjmový – výdajový pokladní doklad k tisku

Pro jednoduché účetnictví

Peněžní deník PD-35 (jednoduché účetnictví) verze pro ZO které mají do 35 záznamů za měsíc bez Termínovaného účtu a s knihou pohledávek a závazků a uzávěrkovými formuláři

Peněžní deník PD-140 – (jednoduché účetnictví) verze pro ZO které mají do 140 záznamů za měsíc bez Termínovaného účtu a s knihou pohledávek a závazků a uzávěrkovými formuláři. Opravena velikost písma v knihách pohledávek a závazků, přidána kontrola. Verze ze dne 28.1.2023

Kniha P a Z – kniha Pohledávek a Závazků pro evidenci v PC

Přehled o P a V – formulář Přehled o Příjmech a výdajích

Přehled o M a Z – formulář Přehled o majetku a závazků

Pro podvojné účetnictví

Nová verze účetní knihy verze 2a – (pro Excel, drobné opravy) upravena dle doporučení Ing. Jaroslava Kovárníka Ph.D. přednášejícího na školeních o hospodaření. Verze na 36 záznamů na měsíc s účetní závěrkou (Výkaz Z a Z, Rozvaha). Verze na více záznamů se po domluvě řeší individuálně dle potřeb ZO

Výkaz Z a Z – formulář Výkazu Zisku a Ztrát ve zjednodušeném rozsahu

Rozvaha – formulář Rozvahy ve zjednodušeném rozsahu

Interní doklad – příklad jak může vypadat interní doklad