Dokumenty ke stažení

Stanovy OSŽ

Pro podvojné a jednoduché  účetnictví

Inventarizace – příklad zápisu o inventarizaci, forma eviduje a neeviduje

Inventarizace 2 – další příklad zápisu o inventarizaci, zápis hodnot do tabulky

PPD-VPD

PPD-VPD – příjmový – výdajový pokladní doklad k tisku

Pro jednoduché účetnictví

Peněžní deník PD-35 (jednoduché účetnictví) verze pro ZO které mají do 35 záznamů za měsíc bez Termínovaného účtu a s knihou pohledávek a závazků a uzávěrkovými formuláři

Peněžní deník PD-140 – (jednoduché účetnictví) verze pro ZO které mají do 140 záznamů za měsíc bez Termínovaného účtu a s knihou pohledávek a závazků a uzávěrkovými formuláři. Opravena velikost písma v knihách pohledávek a závazků, přidána kontrola. Verze ze dne 28.1.2023

Kniha P a Z – kniha Pohledávek a Závazků pro evidenci v PC

Přehled o P a V – formulář Přehled o Příjmech a výdajích

Přehled o M a Z – formulář Přehled o majetku a závazků

Pro podvojné účetnictví

Nová verze účetní knihy – upravena dle doporučení Ing. Jaroslava Kovárníka Ph.D. přednášejícího na školeních o hospodaření. (Aktuálně se provádí úpravy v rozložení sloupců a provádí testování)

Účetní kniha – UK35 – (podvojné účetnictví) verze pro ZO které mají do 35 záznamů za měsíc bez Termínovaného účtu a s účetní závěrkou (Výkaz Z a Z, Rozvaha)

Účetní kniha – UK175 – (podvojné účetnictví) verze pro ZO které mají do 175 záznamů za měsíc bez Termínovaného účtu a s účetní závěrkou (Výkaz Z a Z, Rozvaha), Interním dokladem, Mzdovým listem (aktualizace 4.1.2021 – oprava drobných chyb)

Výkaz Z a Z – formulář Výkazu Zisku a Ztrát ve zjednodušeném rozsahu

Rozvaha – formulář Rozvahy ve zjednodušeném rozsahu

Interní doklad – příklad jak může vypadat interní doklad